Bij Anamcara streven we elke dag naar de beste thuisverpleging. Daarom hechten we heel veel belang aan het welbevinden van onze patiënten. In het kader van continue kwaliteitszorg nemen we op regelmatige basis enquêtes af bij onze patiënten om te peilen naar hoe zij de verpleging ervaren. En uiteraard, hoe we nog beter kunnen doen. De gegevens worden beveiligd bewaard en zijn in lijn met de meest strikte GDPR-regels.